Information

Rally Safety Tracking (RST) systemet hjälper dig som arrangör att öka säkerheten på er tävling samtidigt som vi ger publik och de tävlande möjligheten att följa bilarna i realtid och att få en preliminär SS tid samt mellan tider på sträckorna.
Detta system gör det mycket lättare för tävlingsledningen att kommunicera med de tävlande om vad som har hänt, då det är 2 vägs kommunikation. (från bil till HQ och från HQ till bil)

Vid frågor om systemet kontaktar ni:
Magnus Carlsson på telefon eller mail
0705 94 09 44
magnus@rcsportodesign.se

Mikael Söderberg på mail:
micke@raceconsulting.com

Mer info hittar ni HÄR 

Rally Safety Tracking (RST) system helps you as an organizer to increase the safety of your competition while we give the audience and the competitors the opportunity to follow the cars in real time and to get a preliminary SS time and between times on the distances.
This system makes it much easier for the competition management to communicate with the competitors about what has happened, as it is 2-way communication. (from car to HQ and from HQ to car)

For questions about the system, contact:
Magnus Carlsson by phone or email
+46 70 594 09 44
magnus@rcsportodesign.se

Mikael Söderberg by email:
micke@raceconsulting.com


English version HERE

Bild på lämplig placering av fästet till enheten finner ni på Installationsanvisning RST fäste